תכנון אדריכלי | 

פרוייקט המגינים 46 חיפה

Mialma Apartments